photo taken by arno frugier

WSJ magazine

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

VVictoria beckham PF17

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Victoria beckham 17

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Theory

photo taken by arno frugier

Another Man

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

FilippaK

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

WSJ magazine

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Another Man

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Another Man

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Hermes FW16

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Jennea

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

The Line

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

WSJ magazine

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

The Row FW16

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Charlotte

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Marc Jacobs FW16

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Hermes Resort16

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

The Line

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Hermes SS16

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

NYT magazine

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

NYT magazine

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Kids

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

The Row PF14

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

Marc Jacobs

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

NYT magazine

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

photo taken by arno frugier

The Row